Hem


            22 År   1999 - 2021 

LÄNK TILL

 KIRBY MORGAN


HAGSTRÖM PROJEKT AB

Chamottevägen 7                 

134 53 Gustavsberg                 

+46 8 6405921

+46 73 9883711              

Sverige

VD Per Hagström

Vi har kollektivavtal med SvenskaByggnadsarbetareförb.

KUNDER

Stockholm Vatten AB

Linköpings kommun

Solna kommun

Ramböll AB

WSP AB

Forsen Projekt

Röda Tråden

Skanska Sverige AB

JVAB

TGAB

SVEAB

Waterjet Entreprenad AB

Vägverket

Statoil Norge 

Shell Norge

PEAB Sverige AB

Nordisk Dyk Entreprenad

Birka Markbyggnad AB             

Exxon Mobil Norge                   

NCC Construction Sverige AB

 Malmqvist sjö och allservice

Stockholm Hamnentreprenad

Fartygsservice Mälarvarvet AB

 
Hagström i Svenska Marinens Dykarskola

Vi arbetar med olika projekt såsom dykinspektioner, undervattenskonstruktioner, mediaupptagning och sanering. Företaget har omfattande erfarenhet av olika projekt inom Stockholm Vattens tunnlar samt kulvertar, dykarbeten , konstruktion och miljöarbeten i Stockholm.

Vår utrustning för arbeten i AtEx Explosiv miljö, tillhör den modernaste tekniken som går att uppbringa på marknaden, från våra kameror till EX-klassade lyfttelfrar till EX-arbetsbelysning, våra  backupsystem klarar strömbortfall, andningsluftbortfall, allt för att säkra personal vid eventuellt uppkommna situationer.

Förutom detta har vi också utfört en mängd specialuppdrag för olika företag, bland annat förarbeten, inspektioner för  Citybanan, specialarbete i Solna angående stort stopp i spillvattenanläggning med explosiva gaser, arbeten för SL i tunnelbanan; säkra luckor samt uppförande av väggar för att förhindra intrång i tunnelsystem, specialgjutning i Östbergatunneln, omfattande arbeten åt PEAB Sverige gällande montering och säkring av portar för avledning av vatten och säkert arbete bakom dessa avstängningar, Projekt Danvikens pumpstation,Norrvatten dykarbeten i renmiljö, dricksvatten, speciell utrustning för rena vatten.

Personalen består av dykare som alla innehar Civilt Yrkesdykarcertifikat  Klass B 50 m i enlighet Afs bestämmelser Dykeriarbeten . Samtliga dykare är försäkrade genom Fora och Trygg-Hansa. Genomgått Stockholm vattens kurser angående arbeten i tunnlar samt kulvertar, heta arbeten samt HLR utbildning ,Hjärtstart personalen är bergskunnig samt är vana att arbeta i pressande situationer.Förutom dykning har alla dykarna specialistområden som,gjutning,bygg,tekniska

Konstruktioner,lastmaskiner,truckar,A mekaniker, akutsjukvård,brandmanautbildning

 

Tattbybron Saltsjöbaden

Lyft av dykare med klassad korg ner till arbetsplats

          Vi har deltagit i inspektion  och kontroll av grundstöta fartyget Alteland 

  Förstärkningsarbeten Tattbybron  Saltsjöbaden                                                                                                                                                                                  

                               HAGSTRÖM PROJEKT AB PROJEKT AB       

 


                          Säkerheten främst!

Statoil  arbete i oljeanlegg Norge

 Arbete med Kirby

              Statoil inspektion i bränslesistern

Arbete någonstans i Norge

         Nu är vi godkända enligt NORSOK standard

Nya föreskrifter gällande dykeriarbete började gälla den 1 juli 2011

   Hämta här bestnr AFS  2010:16   Arbetsmiljöverken

22 års erfarenhet av specialistarbete; säkerhetsanalyser och projekt i bergrum där bränslen, exempelvis flygbränsle förvaras.Dykarbeten samt dykprojekt i kontaminerad miljö,dykinspektioner,berg,tunnelarbete

Hagström Projekt AB  ledande i Norden på planering, säkerhetsanalyser och arbeten i explosiv miljö! Dykeriarbeten,Dykprojekt,Bärgning

Sanering av utrustning och dykare vid arbete i spillvatten är viktigt

Singapore  besökte Van Gogh Ultra Deep Solution och Shel Hutton in Keppel Marina Bay önskar alla  lycka  med att  arbeta med detta fina dykfartyg och besättning

MO1 äldre Hjälm som användes tidigare i Marinen


Personalen vid Tattbybron