HSE - hälsa, säkerhet, miljö

LÄNK TILL KIRBY MORGAN

HAGSTRÖM PROJEKT AB

Chamottevägen 7                      

134 53 Gustavsberg                 

+46 8 6405921

+46 73 9883711              

Sverige

VD Per Hagström

Vi har kollektivavtal med SvenskaByggnadsarbetareförb.

KUNDER

Stockholm Vatten AB

Linköpings kommun

Solna kommun

Ramböll AB

WSP AB

Forsen Projekt

Röda Tråden

Skanska Sverige AB

JVAB

TGAB

SVEAB

Waterjet Entreprenad AB

Vägverket

Statoil Norge 

Shell Norge

PEAB Sverige AB

Nordisk Dyk Entreprenad

Birka Markbyggnad AB             

Exxon Mobil Norge                   

NCC Construction Sverige AB

 Malmqvist sjö och allservice

Stockholm Hamnentreprenad

Fartygsservice Mälarvarvet AB

                                HAGSTRÖM PROJEKT AB PROJEKT AB