Foto

Förstärking av bropelare Tattbybron Saltsjöbaden

LÄNK TILL KIRBY MORGAN

HAGSTRÖM PROJEKT AB

Chamottevägen 7                      

134 53 Gustavsberg                

+46 8 6405921

+46 73 9883711              

Sverige

VD Per Hagström

Vi har kollektivavtal med SvenskaByggnadsarbetareförb.

KUNDER

Stockholm Vatten AB

Linköpings kommun

Solna kommun

Ramböll AB

WSP AB

Forsen Projekt

Röda Tråden

Skanska Sverige AB

JVAB

TGAB

SVEAB

Waterjet Entreprenad AB

Vägverket

Statoil Norge 

Shell Norge

PEAB Sverige AB

Nordisk Dyk Entreprenad

Birka Markbyggnad AB             

Exxon Mobil Norge                   

NCC Construction Sverige AB

 Malmqvist sjö och allservice

Stockholm Hamnentreprenad

Fartygsservice Mälarvarvet AB

  

                               HAGSTRÖM PROJEKT AB PROJEKT AB       

 


Klargöring dykare bärgning båt Lidingö

Bärgning båt Lidingö

Statoil arbete i explosiv miljö,säkerheten främst

Inspektion av stopp i spillkulvert Solna

Inspektion i rör under spårområde tåg,inför Citybanan

Provdragning bultar före montering balk

Inspektion av botten spillvatten Henriksdal

Montering balkar i spillvatten

Montering av balk i Danvikens pumpstation

Inspektion kulvert Solna

Inspektion av stopp Solna

Arbeten i kulvert

Säkerheten framför allt

Dykning inspektion inne i en tunnel


Musselrengöring värmeverk


Sanering olja i reningsverk Henriksdal

Klargöring dykare i reningsverk

Inspektion spillvatten tunnel

Inspektion i kulvert

Skrotning av berg i tunnel

Skrotning berg Östbergatunneln

Inspektion av kaj Stockholm

Grundarbeten innan gjutning av nytt golv Östbergatunnel

Armering innan gjutning Östbergatunnel

Färdiggjutet golv Östbergatunnel

Tillverkning portar för att stänga av vatten Danviken

Dykarbeten i Danviken pumpstation

Montering balkar i Danviken

Montering balkar Danviken

Klargöring dykare Tattbybron

Letar efter förlist båt 20 m djupt utanför Lidingö

Arbete med förankringar Stockholm Hamn Entreprenad

Klargöring dykare Stockholm Hamn Entreprenad

Arbete med Stockholm Hamn Entreprenad

En dag på jobbet

Dom bästa !

Någonstans i Norge

HMS Belos Svenska Marinens Dyk och Ubåtsräddningsskepp, Gjorde dykträning ombord med dyk i våtklocka, Har URF ombord Ubåtsräddningsfarkost